Hög service och effektivitet

Företaget består av tjugo anställda och flera av dessa har arbeteat länge på företaget. I personalstyrkan finns snickare, anläggnings- och diversearbetare, kakelsättare godkända för montage i våtutrymmen enligt gällande branchregler samt murare. Att vi kan ta hand om helheten i projekten gör att vi kan hålla nere kostnader.

Tack vare en självågende personal kan vi upprätthålla en hög service och effektivitet. Vi erbjuder firskvård till samtliga av våra anställda. Mår våra anställda bra, mår relationen med kunden bra.